social media icons social media icons social media icons
Varen op de Kaag - Jachtwerf Mollers - banner
Varen op de Kaag - Zeilboot of Sloep huren? Reserveer nu
Varen op de Kaag - Header Line
Varen op de Kaag - Jachtwerf Mollers heeft haar eigen jachtwerf waar de Galon Sloep en de Kaaglifeboat worden gebouwd. Ook voor zeilboten kunt u bij ons terecht.
Aanmelden nieuwsbrief
Varen op de Kaag - Kaag Lifeboats

winterstalling

Wij kunnen voor u de gehele zorg van uw boot uithanden nemen. Aan het einde van het seizoen kunt u uw boot bij ons aan de steiger afmeren, waarna wij voor de winterstalling en het onderhoud zorgen.

U hoeft zich het hele winterseizoen niet druk te maken over uw boot want dat doen wij voor u. Voor de winterstalling zijn wij ingericht op openzeilboten en sloepen met een max gewicht van 1750 kg.

Stallingvoorwaarden per 01-06-2003

Art. 1. Definities

Jachtwerf: Jachtwerf Möllers gevestigd te Buitenkaag, Huigsloterdijk 412.

Opdrachtgever: Eigenaar van de boot, welke ter stalling wordt aangeboden aan de jachtwerf.

Boot: Vaartuig welke ter stalling aangeboden wordt, inclusief goederen in/op of bevestigd aan het vaartuig.Stalling: Het doen opslaan van de boot in of op een daartoe door de jachtwerf ingerichte plaats. Dit kan zowel binnen als buiten zijn, dit in overleg met opdrachtgever.

Art.2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarde zijn van toepassing op het moment dat de opdrachtgever aangeeft gebruik te willen maken van de stalling.

Art.3. Aansprakelijkheid

De jachtwerf is niet aansprakelijk bij diefstal c.q. vermissing van de boot of bij brandschade. Schade op welke wijze dan ook veroorzaakt, welke voortvloeit uit nalatigheid van opdrachtgever, blijft volledig voor de rekening van de opdrachtgever. De boot dient minimaal WA+ BRAND/DIEFSTAL verzekerd te zijn voordat deze ter stalling wordt aangeboden.

Art.4. Termijn

Het termijn van stalling vangt aan op 15 september en eindigt op 15 mei van het daarop volgende jaar. Voor boten welke na laatst genoemde datum worden afgehaald worden kosten in rekening gebracht.

Art.5. Ter stalling aanbieden en afhalen van boot.

Van het aanbieden van de boot dient de jachtwerf minimaal 5 werkdagen vooraf in kennis te worden gesteld. Bij het ophalen van de boot geldt een termijn van 10 werkdagen. Aan gestelde termijn kan door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

Art.6. Opzegging

Opzegging van gereserveerde plaatsen voor stalling dienen minimaal 2 maanden voor aanvang stallingtermijn ingediend worden. Bij opzegging binnen deze 2 maanden zullen kosten in rekening worden gebracht met een minimum van de helft van het voor betreffende boot geldende tarief.

Art.7. Betaling

Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuur datum. Alle betalingen geschieden contant ten kantore van de jachtwerf, dan wel door overmaking op een door de jachtwerf aan te wijzen bank- of girorekening. Reclames over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur bij leverancier te worden ingediend.

Art. 8. Verkoop van boot

Indien de boot verkocht wordt terwijl deze nog in stalling is worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen op twee manieren worden bepaald nl:

Opdrachtgever verkoopt boot zelf zonder bemiddeling van de jachtwerf. Kosten bedragen hierbij minimaal €100,–

Opdrachtgever laat jachtwerf bij de verkoop bemiddelen. Kosten bedragen hierbij minimaal 10 % van het verkoopbedrag.

Opgemaakt te Buitenkaag, 01-06-2003

Jachtwerf Mollers winterstalling. Voor het stallen van uw zeilboot of sloep kan u in de winter terecht bij Jachtwerf Mollers.

Jachtwerf Mollers - © 2009-2018 Bondjack communicatie & design - sitemap - links

The Green Fan